Chemicaliënbestendigheid

De informatie in de tabellen met bestendigheden voor kunststoffen, dichtingen en aluminium baseert op informatie van onze leveranciers van grondstoffen en zijn aan de hand van genormde teststaven onder laboratoriumvoorwaarden bij omgevingstemperatuur bepaald. In de dagelijkse praktijk komen daar echter nog veel factoren bij die van invloed zijn.
 
Veel chemicaliën worden zelden in zuivere vorm toegepast. Zo zijn reinigings- en desinfecteringsmiddelen bijvoorbeeld vaak mengsels van chemicaliën, die wisselwerkingen kunnen hebben.
 
Verder zijn de soort en de duur van toepassing een beslissende factor. Bij een reinigings- of desinfecteringsmiddel zou dat bijvoorbeeld betekenen:
 

  • Wordt het desinfecteringsmiddel op een lap gesproeid, waarmee dan de behuizing wordt afgewist?
  • Wordt het direct opgesproeid en onmiddellijk afgewist?
  • Blijft het chemisch middel (of een gedeelte ervan) op de behuizing? (bijv. in openingen of verdiepingen)


Ook de temperatuur kan van invloed zijn, omdat sommige chemische middelen in verschillende temperatuuromgevingen ook verschillend aggressief reageren. Bij het werken van chemicaliën en andere middelen kunnen er in bijzonder kritische gevallen zelfs spanningsscheuren en zwakke plekken ontstaan.
 
Al deze factoren kunnen wij bij het aangeven van de chemische bestendigheid van onze produkten niet meenemen, omdat alleen de producent van de apparaten of degene die ze op de markt brengt, hen kent of kan inschatten.

Wij verzoeken om begrip, dat wij – om de genoemde redenen – in aanvulling op de aangiften van de producent van de grondstoffen geen verdergaande informatie kunnen verstrekken.“
 

Download

  PS ABS PC PC/ABS-blend PA UP-GF Polyester
Acetone --- --- --- --- + ---
Formic acid 40 % --- --- --- --- 10 %
Ammonia + 25 % --- --- 10 % ---
Benzene --- --- o --- + ---
Brake fluid Δ o --- --- + +
Butane --- + + + + Δ
Butanol Δ Δ Δ Δ + +
Calcium chloride + + + Δ 10 % +
Chlorine benzole --- --- --- --- + +
Diesel oil --- + o Δ + +
Acetic acid 50 % 25 % 10 % 10 % 5 % 10 %
Formaldehyde 40 % 30 % Δ Δ o 30 %
Frigen 113 Δ --- + --- + +
Fruit juice Δ Δ + Δ + +
Glycerine + + o Δ + +
Heating oil --- o o Δ + +
Hydraulic oil Δ Δ + --- + +
Caustic potash solution 50 % 50 % --- --- 50 % ---
Potassium chloride + Δ + Δ 10 % +
Potassium hydroxide Δ Δ Δ Δ Δ ---
Linseed oil + + + + + +
Methanol Δ Δ --- Δ o ---
Methylene chloride --- --- --- --- o ---
Lactic acid 80 % 80 % + + o +
Mineral oils Δ Δ + Δ + +
Engine oils o + + Δ + +
Sodium carbonate + + + Δ 10 % +
Sodium chloride + + + + --- +
Sodium hydroxide Δ + Δ Δ Δ ---
Soda lye 50 % 50 % --- --- + 40 %
Nitric acid 10 % --- 10 % Δ --- 10 %
Hydrochloric acid 10 % o 20 % Δ --- ---
Lubricating oil Δ Δ + Δ + +
Carbon disulphide --- --- --- --- + ---
Sulphuric acid 50 % 50 % 50 % 50 % --- ---
Soap suds Δ Δ o Δ Δ +
Detergents Δ Δ + + Δ Δ
Turpentine oil --- Δ o Δ + +
Hydrocarbon tetrachloride --- --- Δ --- + +
Toluol --- --- --- --- + ---
Trichloroethylene --- --- --- --- + ---
Water (distilled, river, tap, sea) + + + + + +
Tartaric acid + + + + 10 % +
Xylol --- --- --- --- + +
Zinc sulphate + + + + Δ +
Citric acid + + 10 % + Δ +

Unless otherwise stated, the tests were carried out at room temperature.
If different media coincide, the resistances may change and consequently we cannot accept any liability for these data.

Symbols

+ = resistant to all concentrations % = resistant to this max. percentage concentration o = resistant under certain conditions --- = not resistant Δ = no information available