EMC-coating bij kunststofbehuizingen

BOPLA staat u competent terzijde, wanneer elektronika tegen stoorinvloeden van buitenaf moet worden beschut. Ons aanbod omvat drie methoden, die u de benodigde bescherming bieden.

  • Koper-chroom-nikkelopdamping
  • Aluminiumopdamping
  • Lakken met koper geleidende afschermlak

Hierbij worden die oppervlakken die niet moeten en mogen worden gecoat, door afplakken of maskers afgedekt.
Wij geven om tijds- en kostenredenen de voorkeur aan koper geleidende afschermlak. Met het oog op de verordening met betrekking tot elektronisch afval moeten evenwel de kosten voor de afvalverwerking in uw calculatie worden betrokken.

Het opdampen van aluminium geschiedt in installaties met hoog vacuüm volgens het Elamet®- of Nucotec®-procédé. De aluminiumopdamping is zonder wezenlijke kosten recycelbaar. Verdere voordelen zijn een gelijkmatige dikte en een reproduceerbaarheid van de coating. Als standaard passen wij een coatingdikte van tenminste 2,5 µm toe. Een dikkere coatinglaag is bij behoefte op aanvraag altijd mogelijk, evenwel afhankelijk van het materiaal waaruit het huis is vervaardigd.

De mechanische eigenschappen van het kunststof worden door het opstomen niet veranderd, zodat verbrossing of scheurvorming uitgesloten is.

Voor een groot gedeelte van de standaardhuizen bestaan er inmiddels coatingmaskers, zodat deze afschermingsmogelijkheid met erg geringe kosten kan worden aangeboden.

De terugname van huizen, die op wens van de client gecoat zijn, moeten wij helaas afwijzen.

EMC-afscherming bij aluminiumhuizen

Vanwege het elektrisch geleidend basismateriaal biedt het huis reeds zonder verdere afschermingsmaatregelen een basisafscherming.
Hogere frekwenties kunnen door elektrisch geleidende verbindingen in huisvoegen of afdichtbereiken met extra maatregelen worden afgeschermd.
Bij geëloxeerde onderdelen van het huis wordt hiervoor eenvoudig de isolerende, elektrolytisch geoxideerde laag, bij voorbeeld door frezen, verwijderd of met geschikte verbindingselementen geleidend doorbroken.

Bij huiscomponenten met poederlak kunnen de oppervlakken die niet moeten en mogen worden gecoat, vóór het lakproces door afplakken of maskers worden afgedekt.
Voor een groot gedeelte van de standaardhuizen bestaan er inmiddels coatingmaskers, zodat deze afschermingsmogelijkheid met erg geringe kosten kan worden aangeboden.

Verdere maatregelen voor EMC-afscherming

In alle gevallen, dat de hierboven beschreven procedures voor het afschermen niet voldoende zijn, kan door het gebruik van contacterende afdichtingen een extra versterking van de afschermingseigenschap worden bereikt. Zulke speciale afdichtingen worden bij behoefte op basis van uw specificaties en het type huis door ons aanbevolen of vastgelegd en geleverd.

Een verdere effectieve afschermingsmethode bestaat in de mogelijkheid om voor stoorstraling gevoelige onderdelen, modules of de gehele elektronica van een metalen inwendige omhulling te voorzien. Ook bij deze inwendige omhulling kan door de hiervoor beschreven maatregelen een verbetering van de afschermingseigenschap worden bereikt.

Naast het genoemde afschermingsprocédé kunnen huizen ook worden vervaardigd uit met metaal gevuld kunststof. De toepassing hiervan is evenwel wegens de hoge materiaalkosten en de onzekere afschermingseigenschap momenteel niet aantrekkelijk. Ter completering van de EMC-maatregelen leveren wij voor kabeldoorvoeren geschikte kabelverbindingen in kunststof of metaal met de mogelijkheid tot aansluiten van de kabelafscherming op de massaverbinding van het huis.

Een studie over de kostenfactor EMC heeft aangetoond

Rekening houden met EMC-problemen Kostenfactor
bij de ontwikkeling 1
bij geschiktheid voor serie 100
tijdens gebruik 1000

Voor de behuizingskeuze kunnen wij daaruit afleiden dat een EMC-compatibel opgebouwde elektronica in meer dan 90% van alle gevallen zonder extra inspanning of kosten in elke gewenste behuizing kan worden geplaatst.

Omwille van de afscherming hoeft u dus geen afstand te doen van de typische voordelen van kunststofbehuizingen, zoals

  • aantrekkelijk design
  • aanzienlijk prijsvoordeel
  • veel lichter en variabeler

verzaken worden.
 

De achtergrond van de elektromagnetische compatibiliteit (EMC)

In het kader van de harmonisering van nationale voorschriften werden Europese EMC-richtlijnen uitgewerkt, die op 9 november 1992 werden opgenomen op de wet op de elektromagnetische compatibiliteit van apparaten.   

Dat heeft tot gevolg dat niet alleen radio-installaties maar alle elektrische en elektronische apparaten, installaties en systemen onderworpen moeten worden aan een EMC-test. Het doel van deze keuring is de toekenning van het CE-teken, dat vanaf 1 januari 1996 een voorwaarde is voor het gebruik van elektrische apparaten.   

Als de nodige EMC-bestendigheid niet bereikt kan worden door een EMC-compatibele opbouw van de schakeling en/of een metalen binnenommanteling, dan zijn maatregelen aan de behuizing nodig.
 

Download EMC-Brochure