Beschermingsklassen

Info:De bij deze behuizingen vermelde beschermingsklassen hebben betrekking op onbewerkte standaardbehuizingen in leveringstoestand. In het bijzonder bij de bescherming tegen water (tweede referentiecijfer) zijn de testvoorwaarden vervuld als binnen de vastgelegde testduur geen of een onschadelijke hoeveelheid water binnengedrongen is. Daar bij de tests voor de veiligheidsklasse geen rekening wordt gehouden met veroudering, is ook het behoud van de veiligheidsklasse over de levensduur van het apparaat heen niet gegarandeerd. Ook temperatuurschommelingen, die bijv. bij het gebruik in de openlucht optreden, worden niet in acht genomen. Zulke temperatuurschommelingen hebben o.a. onderdruk in de behuizing tot gevolg. Bovendien kan door de dichtingen heen vocht worden aangezogen. BOPLA kan hiervoor drukcompensatie-elementen aanbieden.

The degree of protection offered by an enclosure is shown by the letters IP (Ingress Protection) and two indexes. The first index indicates two factors (protection for persons and equipment), the second index indicates only one factor (protection against water).

Important: We assume no liability for cited standards!

Informatie