Technische informatie

In dit gedeelte vindt u alle belangrijke technische informatie over onze producten. Daartoe behoren informatie over materiaal, definitie van beschermingsgraden en stootbestendigheid, details over aanhaalkoppels en een overzicht van de normen op het gebied van 19”-componenten.

OPGELET:
De vermelding van technische informatie gebeurt naar eer en geweten maar ontheft de gebruiker nicht van de plicht te controleren of deze gegevens geschikt zijn voor de door hem beoogde procédés of doeleinden. De aansprakelijkheid met het oog op de geschiktheid en het correcte gebruik van onze waren ligt bij de besteller. Bopla Gehäuse Systeme GmbH aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid m.b.t. technische informatie van eender welke aard. Productoptimalisatie, materiaalwijzigingen en tekeningcorrecties blijven voorbehouden.

Download