Gegevens van BOPLA-standaardproducten beschikbaar in 2D- en 3D-formaat

Van alle BOPLA-standaardbehuizingen kunnen wij voor de ontwikkeling en constructie van een een volledig apparaat gegevens in 2D- en 3D-formaat ter beschikking stellen. Voor elke behuizingsfamilie staat op het internet onder wwhttp://www.bopla.de/w.bopla.de een 3D-tool ter beschikking. Met dit 3D-tool kunt u op elke PC een driedimensioneel model van de behuizingen weergeven. Hiervoor hoeft u geen extra software te installeren.

Alle catalogustekeningen van onze behuizingssystemen en accessoires kunt u op onze website downloaden in DXF- of PDF-formaat. Op aanvraag verzenden wij alle catalogusgegevens graag in DWG-formaat (oorsprong AutoCAD) en in de beeldformaten .wmf of .eps.
 

Om de gewenste tekening te kunnen zenden, dient u bij de aanvraag de volgende gegevens te vermelden. 

  • Artikelnummer of benaming van het gewenste artikel (bijv. BOTEGO 52006, niet gewoon BOTEGO)
  • Het gewenste formaat, indien mogelijk met vermelding van de benodigde DWG- resp. DXF-versie
  • E-mailadres
  • Contactpersoon

 

Na een eenmalige registratie en het accepteren van de vertrouwelijkheidsverklaring kunnen van al onze standaardbehuizingen 3D-gegevens (STEP-formaat) worden ingekeken in de online-productcatalogus. Hier kunt u zich registreren.

Als u andere bestandsformaten wenst, neemt u a.u.b. contact op met uw contactpersoon bij de interne verkoopdienst van BOPLA. Ter beschikking staan bovendien:

Gegevensformaat Bestandsgrootte (niet gecomprimeerd) Bestandsgrootte (gecomprimeerd – WINZIP)
DWG-formaat (oorspronkelijk formaat) 100% 33%
IGES-formaat * 230% 35%
STL-formaat 102% 9%
SAT-formaat 30% 8%

* Door de grote bestanden en de lange conversietijden is dit formaat niet aan te bevelen!

Informatie over de 3D-gegevens van BOPLA

De door BOPLA gecreëerde elektronische 3D-gegevens dienen uitsluitend als veraanschouwelijking van de bij BOPLA verkrijgbare producten en dienen vertrouwelijk te worden behandeld.

BOPLA-producten zijn beschermd door het eigendomsrecht. Overtredingen worden door BOPLA zowel strafrechtelijk als civielrechtelijk vervolgd.

De door BOPLA gecreëerde 3D-gegevens stemmen niet 100 % overeen met de weergegeven productieartikelen; delen van producten zijn eventueel vereenvoudigd weergegeven of ontbreken compleet.

De 3D-bestanden ondersteunen uitsluitend afmetingsfuncties, doorsneden, commentaren enz. Ze zijn dus alleen geschikt als veraanschouwelijking. Technische specificaties en eigenschappen kunnen hieruit niet worden afgeleid.

Voor de productie van BOPLA-artikels gelden de volgende normen:

  • Toleranties voor kunststof volgens DIN 16901
  • Standaardproducten zijn onderhevig aan de toleranties volgens DIN 16901. Bij speciale materialen veranderen de nominale maten in overeenstemming met het krimpverschil t.o.v. het speciale materiaal en evt. tolerantiegroepen.
  • Toleranties voor drukgietwerk volgens DIN 1688
  • Toleranties voor aluminiumprofielen volgens DIN 17615

Gedetailleerde informatie hierover vindt u in onze actuele hoofdcatalogus in het deel "Technische gegevens".

Technische informatie wordt door ons naar naar eer en geweten ter beschikking gesteld. Dit bevrijdt de contractpartner echter niet van de eigen controle van deze informatie met het oog op geschiktheid voor de door hem beoogde procédés of doeleinden. De beslissing of onze producten voor de door de contractpartner beoogde toepassingen geschikt zijn, ligt in diens eigen verantwoordelijkheid. Aansprakelijkheid van BOPLA m.b.t. het ter beschikking stellen van technische informatie is uitgesloten, behalve in geval van opzet of zware nalatigheid.

Productoptimalisaties, materiaalwijzigingen en tekeningcorrecties (in het bijzonder de 3D-gegevens) blijven voorbehouden.