Milieucertificering volgens ISO 14001

BOPLA Gehäuse Systeme GmbH werd in maart 2012 met succes gecertificeerd volgens de criteria van DIN EN ISO 14001:2009. Ons milieubeheersysteem is een uitbreiding van het reeds in 1996 gecertificeerde QM-systeem volgens DIN EN ISO 9001. De succesvolle certificering is het bewijs voor een hoge milieubeheerstandaard en duurzaam handelen.


Milieubeheer
De bedrijfsdoelen van een moderne onderneming omvatten ook de bescherming van het milieu. De grenswaarden voor waterbescherming en immissiebeheersing worden gerespecteerd, reststoffen uit productie en logistiek worden hergebruikt resp. op een correcte manier verwijderd.

Milieudoelstellingen
Wij verplichten ons de bestaande milieuwetten en -verordeningen na te leven en willen door correcte informatie vertrouwen scheppen in de gemeenschap en bij onze klanten.

Ons bedrijf verplicht zich in de mate van het mogelijke en in het kader van het economisch succes de productie en distributie van onze producten door het gebruik van geschikte innovatieve technologieën op een milieuvriendelijke manier te realiseren. Ons doel is een permanente verbetering van de milieubescherming in ons bedrijf, waarbij we op een spaarzame manier omgaan met natuurlijke grondstoffen en afval proberen te vermijden. Voor ons bedrijf staat het behoud van onze natuurlijke leefwereld en de levensbasis voor toekomstige generaties centraal. De verantwoordelijkheid voor de milieubescherming ligt in ons bedrijf daarom direct bij de bedrijfsleiding.