Oppervlakteveredeling

De nauwkeurige afstemming van het toepassings- en klantenspecifiek uiterlijk van onze elektronica-behuizingen geschiedt via de markering van de bedieningselementen en het aanbrengen van logo’s en dergelijke. Daarbij worden naargelang het materiaal van de behuizing en de grootte van de serie verschillende drukprocédés of ook lasermarkeringen toegepast. Wanneer welk procédé optimaal past, is afhankelijk van de individueel gekozen kleur, de omgeving van toepassing en het aantal te bedrukken behuizingen. Gaarne adviseren wij u hierover!

Om uw aanvragen zo snel mogelijk te kunnen bewerken, raden wij daarom aan, ons de benodigde informatie in deze bestandsformaten aan te leveren!