Code of Conduct - de gedragscodex van BOPLA Gehäuse Systeme GmbH

De firma BOPLA Gehäuse Systeme GmbH, haar kaderleden en medewerkers, hebben zich verplicht tot een sociaal verantwoorde bedrijfsvoering. Vooral wat betreft arbeidsvoorwaarden, sociale compatibiliteit, milieubescherming, concurrentie en transparantie werken ze actief aan een ethisch en juridisch onberispelijke bedrijfsvoering. Daarvoor worden de onderstaande waarden en principes op een duurzame manier gerespecteerd en bevorderd.