RoHS / REACH

Richtlijn 2011/65/EU (RoHS II) en (EU) 2015/863 (RoHS III)

De RoHS-richtlijn verbiedt sinds 01.07.2006 elektrische apparatuur, die uit bepaalde stoffen bestaan. Doel is het vermijden van afval, de vermindering van de hoeveelheid afval door hergebruik en de vermindering van het gehalte aan schadelijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur. Door het verbod van de toepassing van de aldaar genoemde stoffen moeten belastingen voor het milieu en de gezondheid van meet af aan worden voorkomen. Voor BOPLA heeft altijd al de verplichting gegolden, de belasting voor het milieu door potentiële schadelijke stoffen te reduceren en tegelijkertijd aan de toenemende navraag naar milieuhygiënische producten tegemoet te komen.

REACH (Registration - Evaluation - Authorisation of Chemicals)

Om in overeenstemming met de verordening (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) te zijn, zullen wij als "downstreamgebruikers” aan alle door de REACH-verordening aan ons gestelde eisen voldoen en de daaruit resulterende zekerheid met betrekking tot leveringen garanderen. Wij zullen de op grond van de verordening noodzakelijke maatregelen met onze leveranciers afstemmen. Alle door ons geleverde producten zijn artikelen in de zin van de REACH-verordening; hiervoor bestaat geen plicht tot registrering.


Voor vragen staat u onze REACH-verantwoordelijke onder reach-rohs(at)bopla.de gaarne te woord.

 

Actuele certificaten / verklaring van overeenstemming