Speciale kleuren / Speciaal materiaal voor kunststofbehuizingen

Principieel kunnen alle kunststofbehuizingen indien gewenst in speciale kleuren worden geproduceerd. Daarbij moet echter rekening worden gehouden met de volgende punten:

 1. De gewenste kleurtoon kan om productieredenen slechts bij benadering worden bereikt.
 2. Bij de kleurkeuze houdt u zich bij voorkeur aan de standaardkleuren van de grondstoffabrikant. Daardoor kan de kleur ook bij latere bestellingen het best worden benaderd. De leveringsduur en -hoeveelheid van de grondstof zijn binnen beperkte grenzen verzekerd.
 3. De serieproductie moet onderbroken worden om de desbetreffende vorm uit te rusten. De installatie moet volledig worden gereinigd van het voordien verwerkte materiaal, zodat er geen verontreinigingen optreden bij het gebruik van speciale kleuren.
 4. Door dit reinigingsproces kan bijkomend materiaalverlies ontstaan.

 

Bij de productie van onze kunststofproductie in speciale kleuren en/of materialen zijn om materiaal- en productietechnische redenen o.a. de volgende afwijkingen van de standaardproducten mogelijk.

 • Standaardproducten zijn onderhevig aan de toleranties volgens DIN 16901. Bij speciale materialen veranderen de nominale maten in overeenstemming met het krimpverschil t.o.v. het speciale materiaal en evt. tolerantiegroepen.
 • Maat- en vormafwijkingen t.o.v. de standaard door verschillend krimpgedrag
 • Kleurafwijkingen t.o.v. de standaard of RAL-kleurkaarten
 • andere oppervlaktekwaliteit, zoals bijv.
  • glansgraad
  • structuren
  • lijnen resp. sluiers bij donkere kleuren
 • evt. sterkere graatvorming
 • Kleuradditieven kunnen de materiaaleigenschappen veranderen (brandbaarheidsklasse, UV-bestendigheid)
 • of andere