Bearbeitung_Banner.jpg
 

Algemene bewerkingsinstructies voor kunststofbehuizingen

Frezen, boren

Bij het bewerken van kunststofbehuizingen mogen de werktuigen alleen met olievrije lucht gekoeld worden. Boorkoelmiddelen en scheidingsmiddelen kunnen spanningsscheuren veroorzaken. Bij het gebruik van silicone-houdende scheidingsmiddelen is een bedrukking of lakkering door de slechte lakhechting niet mogelijk. In geval van twijfel informeert u zich a.u.b. bij ons.
Info: Onze bewerkingsservice sluit dergelijke risico's uit.

 

Stansen

Bij het stansen van kunststofdelen kunnen scheuren en witbreuk aan de hoeken optreden.

 

Kleven

De kwaliteit van een kleefverbinding is afhankelijk van de te kleven materialen, de omvang van het kleefoppervlak en de lijm.
De volgende punten in acht nemen:

  1. Alleen dezelfde materialen kleven (bijv. ABS en ABS)
  2. Kleefvlak zo groot mogelijk houden
  3. Geschikte lijm gebruiken. Technische beschrijvingen in acht nemen
  4. Voor het begin van de serieproductie de kleefverbinding controleren onder gebruiksomstandigheden, zoals temperatuur, belasting enz.

De hierboven afgebeelde lijmset is samengesteld op basis van onze ervaring. Met de bijgevoegde delen kunnen verschillende kleeftechnieken uitgeprobeerd worden. Aan de hand van de bijgevoegde stuklijst kunnen alle delen afzonderlijk bij de fabrikant worden bijbesteld.