Schutzarten.jpg
 

Drukvereffeningselementen

Kleine elementen met groot effect – wij lichten hier toe, waarom een drukvereffening in de behuizing zo belangrijk is!

De wisselwerking van temperaturen met de invloed van water en vocht leidt er bij behuizingen zonder drukvereffeningselementen toe, dat vocht door de afdichting in de behuizing wordt gezogen. Een bescherming conform IP is dan niet meer gegarandeerd! Wij adviseren voor het compenseren van drukschommelingen door temperatuurverschillen dringend, een drukvereffeningselement (DAE) toe te passen (drukvereffeningsklep).

Dit gebeurt, als ondanks temperatuurschommelingen geen DAE wordt gebruikt:

Opmerking: Natuurlijk gaat het hierbij voor een duidelijkere presentatie alleen om een testopbouw. In de reële toepassing buiten wordt het water niet via een slang ingezogen maar in vele cycli via de dichting "ingeademd".

NIEUW: Berekening drukvereffeningslementen (DAE) – zoveel elementen heeft u nodig!

Het aantal benodigde drukvereffeningselementen wordt aan de hand van diverse eigenschappen berekend. Opdat u ook voor uw toepassing de juiste hoeveelheid kunt berekenen, stellen wij u hier een DAE-berekeningsformule als Excel-bestand ter beschikking, die u hier kunt downloaden.

  • DAE-berekeningBerekening voor het bepalen van het benodigd aantal drukvereffeningselementen, DAE (445 KB)

Nu drukvereffeningselementen in detail bekijken

In onze online-catalogus vindt u een grote selectie van drukvereffeningselementen van kunststof en metaal! In gemonteerde toestand kunnen de beschermingsgraden IP 66, IP 68 (0,2 bar, 60 min) en IP 69 worden bereikt!


BOPLA digitaal – interactief beleven!