Schutzarten.jpg
 

Drukcompensatie-elementen

De wisselwerking tussen temperaturen en de invloed van water en vocht zal er bij behuizingen zonder drukcompensatie toe leiden, dat vocht via de afdichting in de behuizing wordt gezogen. Een bescherming conform IP is dan niet meer gegarandeerd! Wij adviseren voor het compenseren van drukschommelingen door temperatuurverschillen dringend, een drukcompensatie-element (DAE) toe te passen.

 

Wat er gebeurt, als ondanks temperatuurschommelingen geen DAE wordt gebruikt, ziet u in deze video:

Opmerking: Natuurlijk gaat het hierbij alleen om een testopbouw voor een duidelijkere presentatie. In de reale toepassing buiten wordt het water niet via een slang ingezogen maar in vele cycli via de afdichting "ingeademd".

 

BOPLA digitaal – interactief beleven!