Beschermingsklasse IP 69 volgens DIN EN 60529 (VDE 0470)

(Opgelet, normcitaten zonder garantie)

De beschermingsklasse van een behuizing wordt bepaald door het kenteken IP (Ingress Protection) en een getal met twee cijfers. Het eerste cijfer heeft twee betekenissen (bescherming voor personen en bedrijfsmiddelen), het twee heeft slechts één betekenis (bescherming tegen water).

Eerste referentiecijfer: 6

Beschermingsniveau voor personen:Beschermd tegen de toegang tot gevaarlijke delen met een draad.
Definitie: De toegangssonde, 1,0 mm diameter, mag niet binnendringen.IP 6X

Testvoorwaarden:De toegangssonde wordt met een genormde kracht tegen elke opening van de behuizing gedrukt of door deze opening ingevoerd.
Afnamevereisten:De bescherming is tevredenstellend als er voldoende afstand bestaat tussen de toegangssonde en de gevaarlijke delen.
Beschermingsniveau voor bedrijfsmiddelen:Stofdicht
Definitie: Geen binnendringend stof.
Testvoorwaarden:De behuizing bevindt zich op een draaitafel (5 omw./min.). Via een straalpijp met plat mondstuk wordt met een druk van 8.000-10.000 kPa bij +(80+-5)°C een debiet van 14-16 liter per minuut van een afstand van 10-15 cm onder gedefinieerde hoeken (0°, 30°, 60° en 90°) op de behuizing gespoten. De testduur per positie (hoek) bedraagt 30 seconden.
Afnamevereisten:De test is tevredenstellend indien na afloop van de test geen stofafzetting vaststelbaar is in de behuizing.

 

Tweede referentiecijfer: 9

Beschermingsniveau tegen water:Beschermd tegen sterke waterstralen.
Definitie: Water dat uit elke richting als sterke straal tegen de behuizing gericht is, mag geen schadelijke gevolgen hebben.IP X9

Testvoorwaarden:Via een straalpijp, met een binnendiameter van 12,5 mm, wordt een debiet van 100 liter per minuut van een afstand van 2,5 - 3 meter uit alle richtingen op de behuizing gespoten. De testduur bedraagt min. 3 minuten.
Afnamevereisten:Water dat uit elke richting onder sterk verhoogde druk tegen de behuizing gericht is, mag geen schadelijke invloed hebben.

Info:

De bij deze behuizingen vermelde beschermingsklassen hebben betrekking op onbewerkte standaardbehuizingen in leveringstoestand. In het bijzonder bij de bescherming tegen water (tweede referentiecijfer) zijn de testvoorwaarden vervuld als binnen de vastgelegde testduur geen of een onschadelijke hoeveelheid water binnengedrongen is. Daar bij de tests voor de beschermingsklasse geen rekening wordt gehouden met veroudering, is ook het behoud van de beschermingsklasse over de levensduur van het apparaat heen niet gegarandeerd. Ook temperatuurschommelingen, die bijv. bij het gebruik in de openlucht optreden, worden niet in acht genomen. Zulke temperatuurschommelingen hebben o.a. onderdruk in de behuizing tot gevolg. Bovendien kan door de dichtingen heen vocht worden aangezogen. BOPLA kan hiervoor drukcompensatie-elementen aanbieden.