Beschermingsklasse IP 68 volgens DIN EN 60529 (VDE 0470)

(Opgelet, normcitaten zonder garantie)

De beschermingsklasse van een behuizing wordt bepaald door het kenteken IP (Ingress Protection) en een getal met twee cijfers. Het eerste cijfer heeft twee betekenissen (bescherming voor personen en bedrijfsmiddelen), het twee heeft slechts één betekenis (bescherming tegen water).

Eerste referentiecijfer: 6

Beschermingsniveau voor personen:Beschermd tegen de toegang tot gevaarlijke delen met een draad.
Definitie: De toegangssonde, 1,0 mm diameter, mag niet binnendringen.IP 6X

Testvoorwaarden:De toegangssonde wordt met een genormde kracht tegen elke opening van de behuizing gedrukt of door deze opening ingevoerd.
Afnamevereisten:De bescherming is tevredenstellend als er voldoende afstand bestaat tussen de toegangssonde en de gevaarlijke delen.
Beschermingsniveau voor bedrijfsmiddelen:Stofdicht
Definitie: Geen binnendringend stof.
Testvoorwaarden:De test wordt uitgevoerd in een stofkamer, waarin via een stofcirculatiepomp talkpoeder e.d. in de lucht wordt gehouden. Zoals bepaald in de norm, wordt de druk in de in de testkamer geplaatste behuizing door een vacuümpomp onder de omgevingsdruk gehouden.
Afnamevereisten:De test is tevredenstellend indien na afloop van de test geen stofafzetting vaststelbaar is in de behuizing.

 

Tweede referentiecijfer: 8

Beschermingsniveau tegen water:Beschermd bij onderdompeling in water.
Definitie: De binnendringende hoeveelheid water mag geen schadelijke gevolgen hebben voor de behuizing die in overeenstemming met tussen de fabrikant en de gebruiker overeengekomen bepalingen in water ondergedompeld is.IP X8

Testvoorwaarden:De behuizing wordt volledig ondergedompeld in een duiktank. De dompeldiepte en de testduur beantwoorden aan de overeenkomst tussen fabrikant en gebruiker.
In ons bedrijfseigen laboratorium kunnen wij tot op een diepte van 1,2 meter testen.
Afnamevereisten:evt. binnengedrongen water mag

- niet in een hoeveelheid aanwezig zijn die de correcte werking van het apparaat of de veiligheid negatief beïnvloedt;
- zich niet afzetten op geïsoleerde delen, waar kruipstroom kan optreden;
- geen spanningvoerende of wikkelingen bereiken, die niet uitgevoerd zijn voor het gebruik in natte toestand;
- niet samenlopen in de buurt van het uiteinde van de leiding of in de leidingen dringen.

Info:

De bij deze behuizingen vermelde beschermingsklassen hebben betrekking op onbewerkte standaardbehuizingen in leveringstoestand. In het bijzonder bij de bescherming tegen water (tweede referentiecijfer) zijn de testvoorwaarden vervuld als binnen de vastgelegde testduur geen of een onschadelijke hoeveelheid water binnengedrongen is. Daar bij de tests voor de beschermingsklasse geen rekening wordt gehouden met veroudering, is ook het behoud van de beschermingsklasse over de levensduur van het apparaat heen niet gegarandeerd. Ook temperatuurschommelingen, die bijv. bij het gebruik in de openlucht optreden, worden niet in acht genomen. Zulke temperatuurschommelingen hebben o.a. onderdruk in de behuizing tot gevolg. Bovendien kan door de dichtingen heen vocht worden aangezogen. BOPLA kan hiervoor drukcompensatie-elementen aanbieden.