Beschermingsklasse IP 40 volgens DIN EN 60529 (VDE 0470)

(Opgelet, normcitaten zonder garantie)

De beschermingsklasse van een behuizing wordt bepaald door het kenteken IP (Ingress Protection) en een getal met twee cijfers. Het eerste cijfer heeft twee betekenissen (bescherming voor personen en bedrijfsmiddelen), het twee heeft slechts één betekenis (bescherming tegen water).

Eerste referentiecijfer: 4

Beschermingsniveau voor personen: Beschermd tegen de toegang tot gevaarlijke delen met een draad.
Definitie: De toegangssonde, 1,0 mm diameter, mag niet binnendringen. IP 4X

Testvoorwaarden: De toegangssonde wordt met een genormde kracht tegen elke opening van de behuizing gedrukt of door deze opening ingevoerd.
Afnamevereisten: De bescherming is tevredenstellend als er voldoende afstand bestaat tussen de toegangssonde en de gevaarlijke delen.
Beschermingsniveau voor bedrijfsmiddelen:Beschermd tegen vaste voorwerpen van 1,0 mm diameter en groter.
Definitie: De objectsonde, bol 1,0 mm diameter, mag helemaal niet binnendringen.
Testvoorwaarden:De objectsonde wordt met een genormde kracht tegen elke opening van de behuizing gedrukt.
Afnamevereisten:De bescherming is tevredenstellend als de volledige diameter van de sonde niet door een opening past.

 

Tweede referentiecijfer: 0

Beschermingsniveau tegen water:Niet beschermd
Definitie: - IP X0

Testvoorwaarden: -
Afnamevereisten: -

Info:

De bij deze behuizingen vermelde beschermingsklassen hebben betrekking op onbewerkte standaardbehuizingen in leveringstoestand. In het bijzonder bij de bescherming tegen water (tweede referentiecijfer) zijn de testvoorwaarden vervuld als binnen de vastgelegde testduur geen of een onschadelijke hoeveelheid water binnengedrongen is. Daar bij de tests voor de beschermingsklasse geen rekening wordt gehouden met veroudering, is ook het behoud van de beschermingsklasse over de levensduur van het apparaat heen niet gegarandeerd. Ook temperatuurschommelingen, die bijv. bij het gebruik in de openlucht optreden, worden niet in acht genomen. Zulke temperatuurschommelingen hebben o.a. onderdruk in de behuizing tot gevolg. Bovendien kan door de dichtingen heen vocht worden aangezogen. BOPLA kan hiervoor drukcompensatie-elementen aanbieden.