Information.jpg
 

Technische informatie

OPGELET: 
De vermelding van technische informatie gebeurt naar eer en geweten maar ontheft de gebruiker nicht van de plicht te controleren of deze gegevens geschikt zijn voor de door hem beoogde procédés of doeleinden. De aansprakelijkheid met het oog op de geschiktheid en het correcte gebruik van onze waren ligt bij de besteller. Bopla Gehäuse Systeme GmbH aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid m.b.t. technische informatie van eender welke aard. Productoptimalisatie, materiaalwijzigingen en tekeningcorrecties blijven voorbehouden.