Materiaaldatabank

In de BOPLA-materiaaldatabank vindt u na selectie van de gewenste behuizingsreeks een overzicht van de in onze standaardbehuizingen gebruikte materialen. Verschillende gegevensbladen (materiaalgegevensblad, UL-listing, gegevensblad VDA) kunnen als PDF gedownload worden.

Belangrijke opmerking met betrekking tot materiaalgegevens:

Houd er rekening mee dat de gegevens in de materiaaldatabank gebaseerd zijn op het actuele kennisniveau. De tests worden door de materiaalfabrikanten basismaterialen en kleurstoffen uitgevoerd en bevestigd. Bij een productie uit vormmassa en door toegevoegde kleurstoffen kunnen veranderingen van de bevestigde waarden optreden. Een uitdrukkelijke of stilzwijgende garantie of verzekering van eigenschappen of een andere vorm van aansprakelijkheid m.b.t. het gebruik van de in deze bevestigingen gegeven informatie is uitgesloten. De besteller wordt niet ontheven van zijn verplichting om te controleren of de gebruikte materialen in het kader van de geldende wettelijke bepalingen voldoen aan zijn gebruiksvoorwaarden.

Ik heb de aanwijzing gelezen en geaccepteerd.

De lijst vormt de actuele stand van de bij BOPLA gebruikte materialen. Slechts in uitzonderlijke gevallen kan het gebeuren dat nog vroegere materialen gebruikt werden. Wijzigingen voorbehouden.

BOPLA digitaal – interactief beleven!