RoHS / REACH

Omzetting van de RoHS-richtlijn (Directive 2002/96/EC on the Restriction of the use of certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment) in nationaal recht.

Deze wet dient voor de omzetting van de richtlijnen 2002/96/EG en 2002/95/EG ter beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur. De RoHS-richtlijn verbiedt sinds 01.07.2006 het in omloop brengen van elektrische apparaten die uit bepaalde gevaarlijke stoffen bestaan of waarin de volgende stoffen in verboden concentraties aanwezig zijn:

  • Lood
  • Kwikzilver
  • Zeswaardig chroom
  • Gepolybromeerd bifenyl PBP
  • Gepolybromeerde difenylether PBDE
  • Cadmium

Het doel is het vermijden van afval, het reduceren van de hoeveelheid afval door hergebruik en een vermindering van het gehalte aan schadelijke stoffen in elektrische en elektronische apparaten.

Door het verbod op het gebruik van de voornoemde stoffen worden belastingen voor het milieu en de gezondheid op voorhand vermeden. BOPLA heeft het altijd al als een plicht beschouwd de belasting van het milieu door schadelijke stoffen zoveel mogelijk te reduceren en tegelijkertijd te voldoen aan de stijgende vraag naar milieuvriendelijke producten.

Voor de omzetting van de voorschriften van de RoHS-richtlijn hebben wij een speciaal projectteam opgericht, dat vandaag al bijna alle standaardbehuizingen van BOPLA heeft aangepast aan de wet op elektrische en elektronische apparatuur.

 

Certificaten en Conformiteitsverklaring