Fertigung.jpg
 

Algemene bewerkingsinstructies

Kunststofbehuizingen

Frezen en boren:

Bij het bewerken van kunststofbehuizingen mogen de werktuigen alleen met olievrije lucht gekoeld worden. Boor-, koel- en smeermiddelen kunnen spanningsscheuren veroorzaken. Bij het gebruik van silicone-houdende smeermiddelen is een bedrukking of lak-coating door de slechte lakhechting niet mogelijk. Wij beantwoorden graag uw vragen.

Bij de bewerking op onze freesmachines geldt principieel een radius van 1,5 mm voor uitsparingen.

Info: Onze bewerkingsservice sluit zulke risico's uit!

 

Stansen:

Bij het stansen van kunststofdelen kunnen scheuren en witbreuk aan de hoeken optreden. De bewerkingsservice van BOPLA minimaliseert zulke risico's.

 

Kleven:

De kwaliteit van een kleefverbinding is afhankelijk van de te kleven materialen, de omvang van het kleefoppervlak en de lijm.

 

De volgende punten in acht nemen:

  1. Alleen dezelfde materialen kleven
  2. Kleefvlak zo groot mogelijk houden
  3. Geschikte lijm gebruiken. Technische beschrijvingen in acht nemen.
  4. Voor het begin van de serieproductie de kleefverbinding controleren onder gebruiksomstandigheden, zoals temperatuur, belasting

Info: Onze services zijn onderhevig aan de Algemene voorwaarden

 

Aluminiumbehuizingen

Het is belangrijk dat bij de bewerking gebruikte koelsmeermiddelen volledig verwijderd worden indien kunststofdelen aan de aluminiumbehuizingen gemonteerd worden (bijv. kunststofkabelwartels, adapters, stekkers, enz.). Koel- en smeermiddelen kunnen bij kunststofdelen spanningsscheuren veroorzaken. Het is bovendien principieel zo dat bij de bewerking van aluminiumgietstukken ingesloten luchtbellen vrij kunnen komen. Het door ons gebruikte gietprocédé en de legering zorgen ervoor dat slechts zeer weinig luchtbellen voorkomen.