HP_Multi_Jet_Fusion.jpg
 

HP Multi Jet Fusion

HP Multi Jet Fusion voor de aanmaak van prototypen met intensieve kleuren

Naast de traditionele methoden past BOPLA bij enkele projecten de nieuwe techniek „HP Multi Jet Fusion“ toe. Deze techniek is nagenoeg identiek met de SLS-methode, hier wordt echter geen laser voor het opsmelten van de poeder gebruikt, maar er wordt een warmtegeleidende vloeistof (zogenaamde agents) opgespoten. Door het invoeren van energie in de bouwruimte wordt alleen het bespoten poeder verwarmd, zodat het materiaal uithardt. In tegenstelling tot de andere methoden waarbij PA12 wordt gebruikt, is het hier mogelijk, verschillende kleuren in één cyclus te drukken. Dit geschiedt met behulp van kleurige „Agents“. Om die reden wordt deze techniek vooral toegepast, wanneer het om modellen met bijzonder veel kleuren gaat. De stabiliteit en belastbaarheid van het zeer homogeen uitgehard PA12 zijn verdere grote voordelen van deze tamelijk nieuwe technologie.


De volgende eigenschappen biedt de HP Multi Jet Fusion-methode:

 • De methode maakt het mogelijk om prototypen met veel kleuren te realiseren.
 • De prototypen bieden een hoge stabiliteit en belastbaarheid.
 • Hoge precisie tot in het detail door geringe laagdikten (0,08 mm).
 • Het gaat hier om een methode met een korte productietijd.
 • Waterdichte componentenstructuren garanderen een hoge IP-beschermingsgraad. 
 • Er zijn geen steunstructuren benodigd.
   

Deze eigenschappen dienen te worden bedacht:

 • De componenten hebben een enigszins ruw oppervlak.
   

De volgende details moet u ons ter beschikking stellen:

 • Voor het vervaardigen van de door u gewenste monsters hebben wij slechts de 3D-bestanden van de betreffende behuizing nodig.
BOPLA digitaal – interactief beleven!