Fused Deposition Modeling (FDM)

Prototypen binnen korte tijd met de Fused Deposition Modeling-methode

Wanneer u prototypen of losse onderdelen voor uw individuele behuizing  uit plastic wilt laten vervaardigen, is 3D-printen met Fused Deposition Modeling een gefavoriseerde methode. Fused Deposition Modeling. BOPLA maakt gebruik van deze additieve methode voor de aanmaak van eerste montageproefdelen en functionele monsters van nieuw ontwikkelde behuizingen. Bij Fused Deposition Modeling, de methode voor laagsgewijs smelten, wordt een werkstuk, bij voorbeeld een behuizing, inclusief steunstructuur in diverse lagen uit een smeltbare kunststofdraad opgebouwd. Deze methode behoort tot de gangbare procédés van het Rapid Prototyping; zij baseert op het vloeibaarmaken van een draadvormig materiaal van kunststof of was door verhitting. Bij het afkoelen daarna stolt het materiaal weer. Het opbrengen van het materiaal geschiedt door extruderen met op het productieniveau vrij verplaatsbare verwarmingsspuitmonden. De laagdikten liggen bij 0,25 mm, de wanddikte bij minstens 1 mm. Bij het laagsgewijs vervaardigen van modellen worden op deze wijze de lagen tot een complex geheel verbonden. Uitkragende componenten kunnen met deze methode door een steunstructuur van supportmateriaal worden vervaardigd. Reeds 4 tot 10 werkdagen na ontvangst van uw bestelling en gegevensbestand kan uw prototype worden geleverd.
 

Fused Deposition Modeling biedt u de volgende voordelen:

  • Fused Deposition Modeling is een economische werkwijze.
  • Het valt op door de snelheid van het procédé. Prototypen van behuizingen kunnen met FDM in wezenlijk kortere tijd worden vervaardigd dan met andere methoden.


Deze eigenschappen dienen te worden bedacht:

  • De gerede prototypen zijn minder geschikt voor presentatiedoeleinden. Zij geven de klant echter in een vroeg projectstadium een eerste indruk van de nieuwe behuizing en laten zien, waar eventueel nog een verbetering nodig kan zijn.
  • Er moet rekening worden gehouden met een ruw oppervlak, met een beperkte stabiliteit bij heel fijne onderdelen alsmede met geringe precisie.


De volgende details moet u ons ter beschikking stellen:

  • Voor het vervaardigen van de door u gewenste monsters hebben wij slechts de 3D-bestanden van de betreffende behuizing of het onderdeel nodig.