RoHS / REACH

Az RoHS-irányelv (Directive 2002/96/EC on the Restriction of the use of certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment) átültetése az adott országban érvényes nemzeti törvényekbe.

A törvény a 2002/96/EK és 2002/95/EK irányelv (meghatározott veszélyes anyagok alkalmazásának korlátozása az elektromos és elektronikus készülékekben) megfelelő átültetésére szolgál. Az RoHS-irányelv 2006.07.01 óta betiltja a meghatározott veszélyes anyagokból álló elektromos berendezések, illetve az olyan elektromos berendezések forgalomba hozatalát, amelyek a következő anyagokból tilos mennyiségeket tartalmaznak:

  • ólom
  • higany
  • hatvegyértékű króm
  • polibrómozott bifenil (PBB)
  • polibrómozott difeniléter (PBDE)
  • kadmium

A cél a hulladékok megelőzése, a hulladékmennyiségnek az újrafelhasználás révén történő csökkentése és az elektromos és elektronikus készülékek károsanyag tartalmának csökkentése.

A fent megnevezett anyagok alkalmazásának tilalma arra szolgál, hogy a környezetre és az egészségre káros terheléseket eleve el lehessen kerülni. BOPLA már mindig is kötelezettségének tartotta, hogy a potenciális káros anyagok által kiváltott környezetterhelést csökkentse, és ezzel egyidejűleg a környezetvédelmi szempontoknak megfelelő termékek iránti növekvő keresletet kielégítse.

Az RoHS-irányelv keretein belül az előírások megvalósítására ezért egy külön projektcsapatot állítottunk össze, amely mára a BOPLA gyártmányú standard-műszerdoboz majdnem mindegyikét az ElektroG törvénynek megfelelővé tette.

Aktuális tanúsítványok / konformitási nyilatkozat