Information.jpg
 

Műszaki információk

FIGYELEM:
A műszaki információkat legjobb tudásunk szerint adjuk meg, ez azonban nem menti fel a felhasználót azon kötelessége alól, hogy megvizsgálja, hogy ezek az adatok alkalmasak-e a szándékozott eljárásokhoz és célokhoz. A termékeink bizonyos célokra való alkalmas voltáért és rendeltetésszerű használatáért kizárólag a felhasználó felel. A Bopla Gehäuse Systeme GmbH a műszaki jellegű információkkal kapcsolatban minden felelősséget kizár. A termékeink optimalizálására, az anyagok megváltoztatására és a rajzok korrigálására vonatkozó minden jog fenntartva.