IP 68 védettségi osztály a DIN EN 60529 (VDE 0470) szerint

Figyelem, a szabványokat minden garancia nélkül idézzük)
Egy műszerdoboz védettségi osztályát az IP (Ingress Protection) megjelölés és egy kétjegyű mutatószám adja meg. Az első számjegynek két jelentése van (védelem a személyek és az elektromos berendezések számára), a másodiknak csak egy (védelem a víz ellen).

Első mutatószám: 6

 
Védelmi fokozat személyek számára:  Védelem a veszélyes alkatrészekhez egy dróttal való hozzáférés ellen. 
Meghatározás:  Az 1,0 mm átmérőjű szondának nem szabad behatolnia. IP 6X

Vizsgálati feltételek:  A szondát egy a szabvány által meghatározott erővel hozzá kell nyomni a műszerdoboz valamennyi nyílásához vagy pedig ezen a nyíláson keresztül be kell vezetni a műszerdobozba. 
Átvételi feltételek:  A védelem kielégítő, ha elegendő távolság marad a szonda és a veszélyes alkatrészek között. 
Védelmi fokozat az elektromos berendezések számára:  Portömör 
Meghatározás:  Por nem hatolhat be. 
Vizsgálati feltételek:  A vizsgálatot egy porkamra alkalmazásával kell végrehajtani, amelyben egy por-cirkulációs szivattyú vagy más hasonló berendezés talkumport tart lebegő állapotban. A vizsgálatra kerülő műszerdobozt a vizsgáló kamrába helyezik és a műszerdobozon belüli nyomást egy vákuumszivattyúval a szabványnak megfelelő nyomásértékkel a környező nyomás alatti értéken tartják. 
Átvételi feltételek:  A védelem kielégítő, ha a vizsgálat befejezése után nem látható porlerakódás a műszerdoboz belsejében. 

 

 

Második mutatószám: 8

 
Víz elleni védelem:  Védett az ideiglenes vízbe merítés során fellépő hatások ellen. 
Meghatározás:  A víznek nem szabad olyan mennyiségben behatolnia, hogy káros hatásokat váltson ki, ha a műszerdobozt a gyártó és a felhasználó által közösen meghatározott feltételek mellett a vízbe merítik. IP X8

 
Vizsgálati feltételek:  A műszerdobozt egy medencében teljesen a víz alá merítik. A bemerítési mélységet és a vizsgálati időtartamot a gyártó és a felhasználó közötti megegyezés határozza meg. 
Átvételi feltételek:  Az esetleg behatolt víznek nem szabad:
- olyan mennyiségűnek lennie, hogy az befolyással lehessen a
berendezés hibamentes működésére vagy biztonságára;
- a szigetelő alkatrészeken lerakódnia, ahol az kúszó áramokhoz vezethet;
- feszültség alatt álló alkatrészeket vagy tekercseléseket elérnie, amelyek nincsenek nedves állapotban való működésre méretezve;
- a vezeték végén összegyűlnie, vagy esetleg a vezetékekbe behatolnia.

Megjegyzés:

A műszerdobozoknál megadott védettségi osztály a megmunkálatlan standard műszerdoboz kiszállítási állapotára vonatkozik. Mindenek előtt a víz elleni védelem (második mutatószám) esetén a vizsgálat eredménye megfelelőnek tekinthető, ha a megadott vizsgálati időn belül víz egyáltalán nem, vagy csak nem káros mértékben hatol be a műszerdobozba. Mivel a védettségi osztály vizsgálatánál az öregedés nem kerül figyelembe vételre, a védettségi osztály fennmaradását nem lehet a berendezés egész élettartamára garantálni. Ugyanígy például a hőmérsékletváltozások, amelyek például a szabad levegőn való alkalmazás esetén lépnek fel, szintén nem kerülnek figyelembe vételre. Az ilyen hőmérsékletváltozások során a műszerdobozban többek között vákuum jön létre, és ennek következtében ez bizonyos esetekben a tömítéseken át nedvességet szívhat be. A BOPLA vállalatnál ehhez nyomáskiegyenlítő elemek állnak készen a beszerelésre.