IP 50 védettségi osztály a DIN EN 60529 (VDE 0470) szerint

Figyelem, a szabványokat minden garancia nélkül idézzük)
Egy műszerdoboz védettségi osztályát az IP (Ingress Protection) megjelölés és egy kétjegyű mutatószám adja meg. Az első számjegynek két jelentése van (védelem a személyek és az elektromos berendezések számára), a másodiknak csak egy (védelem a víz ellen).

Első mutatószám: 5

 
Védelmi fokozat személyek számára:  Védelem a veszélyes alkatrészekhez egy dróttal való hozzáférés ellen. 
Meghatározás:  Az 1,0 mm átmérőjű szondának nem szabad behatolnia. IP 5X

 
Vizsgálati feltételek:  A szondát egy a szabvány által meghatározott erővel hozzá kell nyomni a műszerdoboz valamennyi nyílásához vagy pedig ezen a nyíláson keresztül be kell vezetni a műszerdobozba. 
Átvételi feltételek:  A védelem kielégítő, ha elegendő távolság marad a szonda és a veszélyes alkatrészek között. 
Védelmi fokozat az elektromos berendezések számára:  Por ellen védett. 
Meghatározás:  Ez nem gátolja meg teljesen a por behatolását, de nem szabad olyan mennyiségű pornak behatolnia, hogy az a berendezés hibátlan működésére vagy a biztonságra befolyással legyen.
Vizsgálati feltételek:  A vizsgálatot egy porkamra alkalmazásával kell végrehajtani, amelyben egy por-cirkulációs szivattyú vagy más hasonló berendezés talkumport tart lebegő állapotban. A vizsgálatot egy porkamra alkalmazásával kell végrehajtani, amelyben egy por-cirkulációs szivattyú vagy más hasonló berendezés talkumport tart lebegő állapotban. 
Átvételi feltételek:  A védelem kielégítő, ha egy szemrevételezéses vizsgálat kimutatja, hogy nem gyűlt össze olyan mennyiségű vagy olyan helyzetbe került talkumpor, amely az elektromos berendezés hibátlan működésére vagy biztonságára bármilyen porfajta esetén befolyással lehetne. 

 

 

Második mutatószám: 0

 
Víz elleni védelem:  Nincs védve  
Meghatározás:  -  IP X0

 
Vizsgálati feltételek:  -  
Átvételi feltételek:  -  

Megjegyzés:

A műszerdobozoknál megadott védettségi osztály a megmunkálatlan standard műszerdoboz kiszállítási állapotára vonatkozik. Mindenek előtt a víz elleni védelem (második mutatószám) esetén a vizsgálat eredménye megfelelőnek tekinthető, ha a megadott vizsgálati időn belül víz egyáltalán nem, vagy csak nem káros mértékben hatol be a műszerdobozba. Mivel a védettségi osztály vizsgálatánál az öregedés nem kerül figyelembe vételre, a védettségi osztály fennmaradását nem lehet a berendezés egész élettartamára garantálni. Ugyanígy például a hőmérsékletváltozások, amelyek például a szabad levegőn való alkalmazás esetén lépnek fel, szintén nem kerülnek figyelembe vételre. Az ilyen hőmérsékletváltozások során a műszerdobozban többek között vákuum jön létre, és ennek következtében ez bizonyos esetekben a tömítéseken át nedvességet szívhat be. A BOPLA vállalatnál ehhez nyomáskiegyenlítő elemek állnak készen a beszerelésre.