A műanyagok lángállósága - UL 94

A műanyagok lángállóságának a besorolására az egész világon az Underwriters Laboratories 94. szabványa (UL 94) terjedt el. Az UL 94-nek megfelelően egy anyag azon tulajdonsága kerül vizsgálatra, hogy hogyan képes egy lángkezelés után kialudni. A besorolás az égési sebességtől és a kialvási időtől, a cseppképződéstől és az utánizzási időtől függ. A falvastagságtól függően minden anyaghoz több besorolás is lehetséges. Egy anyag alkalmazásának megfelelő specifikációban a besorolás alapjaként a formadarab fő falvastagságát kell figyelembe venni. Az UL 94-besorolással kapcsolatos adatokat csak akkor lehet egymással összehasonlítani, ha meg van adva az a falvastagság, amelyre vonatkoznak.

Az éghetőségi osztályba sorolás mindig a nyersanyagra vonatkozik, és ideális próbatesteken kerül vizsgálatra. A gyártott alkatrészeknél az eltérő anyagvastagság és a megmunkálási behatások következtében fellépő eltérések az általánosan elismert műszaki szinthez tartoznak.

Mutatószám: Műanyagok lángállósága
JelMutatószámRövid leírásMeghatározás
 


HB

A lángnak kitett próbatestet vízszintes helyzetben tartják. Az égési sebességnek 3 mm-es falvastagságig 76 mm/perc alatt és 3 mm-nél nagyobb falvastagságoknál 38 mm/perc alatt kell lennie.Amit gyakran félreértenek:
A nem lángálló minőségek (vagy olyan anyagok, amelyek nem FR-alkalmazásokra vannak előirányozva) nem felelnek meg automatikusan a HB-kritériumoknak. Az UL 94 HB egy – mégpedig a legkevésbé szigorú – gyúlékonysági osztályba sorolás, amelyet csak egy.
 


V-2

A próbatest függőleges helyzetben van, a lángmagasság 20 mm; legfeljebb 30 másodperccel a láng eltávolítása után önkioltó tulajdonságú; égő cseppek előfordulhatnak; utánizzás legfeljebb 60 másodperc.A mintadarab alatt elhelyezett vattának meg szabad gyulladnia.

 
 


V-1

A próbatest függőleges helyzetben van, a lángmagasság 20 mm; legfeljebb 10 másodperccel a láng eltávolítása után önkioltó tulajdonságú; égő cseppeknek nem szabad előfordulniuk; utánizzás legfeljebb 60 másodperc.A mintadarab alatt elhelyezett vattának nem szabad meggyulladnia.
 
 


V-0

A próbatest függőleges helyzetben van, a lángmagasság 20 mm; legfeljebb 10 másodperccel a láng eltávolítása után önkioltó tulajdonságú; égő cseppeknek nem szabad előfordulniuk; utánizzás legfeljebb 30 másodperc.A mintadarab alatt elhelyezett vattának nem szabad meggyulladnia.

 
 


V-5

Tűzpróba az UL 94 5VB és UL 94 5VA tűzveszélyességi osztály megállapításához. Azokat a műanyagokat, amelyek legalább a V0 osztályba való sorolás követelményeit kielégítik, kiegészítésként alá lehet vetni ennek a vizsgálatnak, a lángmagasság ekkor 125 mm.Egy függőleges helyzetben rögzített próbatestet 5-ször egymás után 5 másodpercig kitesznek a láng hatásának, az egyes lángkezelések közötti szünet időtartama szintén 5-5 másodperc.

Ezen éghetőségi vizsgálat során, az UL 94 V vizsgálati kritériumaihoz hasonlóan a lemezeknél a lyukképződés is figyelembevételre kerül. Vizsgálati kritériumok (rudak).
 UL 94 5VAUL 94 5VB
A próbatest utánégési/utánizzási ideje
az 5. lángnak való kitettség után [másodperc]
< 60< 60
Égő lecsepegésnemnem
Lyukképződés (lemezeknél)nemigen

Letöltés